Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА oneeuro-world.com
ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Един Евро Свят“ ЕООД  като собственик на домейн oneeuro-world.com от една страна   и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн oneeuro-world.com (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Един Евро Свят“  EООД (наричани за краткост Услуги).
Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта oneeuro-world.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците oneeuro-world.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
"Един Евро Свят“ ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.Шести Септември 144 А; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 202387213.


СЪДЪРЖАНИЕ
I. Условия за използване на Сайта на      
oneeuro-world.com                                          
II. Задължения на потребителя при регистриране                                                 
III. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на 
oneeuro-world.com                      
IV. Авторски права и ограничения свързани с тях                                                
V. Стандартни стоки                                                                                                 
1. Представяни стоки и услуги на Сайта                                                              
2. Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена във oneeuro-world.com                  
3. Доставка на закупени стоки                                                                                
4. Заплащане на закупени стоки и услуги                                                             
5. Отказ от закупена стока                                                                                       
VI. Нестандартни стоки                                                                                                         
1. Представяни стоки и услуги на Сайта                                                              
2. Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена в oneeuro-world.com    
3. Доставка на закупени стоки                                                                                
4. Заплащане на закупени стоки и услуги                                                              
5. Отказ от закупена стока                                                                                       
VII. Гаранционно обслужване                                                                                    
VIII. Бисквитки( Cookies) и ремаркетинг                                                                   
IX. Други                                                                                                                    
 
 
I. Условия за използване на Сайта на oneeuro-world.com
Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че oneeuro-world.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които oneeuro-world.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до oneeuro-world.com пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до oneeuro-world.com оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. oneeuro-world.com  само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.
II. Задължения на потребителя при регистриране
За целите на използване на Сайта на oneeuro-world.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, oneeuro-world.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички 
свои услуги, както и oneeuro-world.com  не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.
 
 
III. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на oneeuro-world.com
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на oneeuro-world.com  при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което oneeuro-world.com изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, oneeuro-world.com не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.
С настоящите Общи условия oneeuro-world.com  уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни с Удостоверение номер 415630 издадено на 02.06.2015. от Председателя на Комисията за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от oneeuro-world.com  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на oneeuro-world.com , както и да получават информация за продукти и услуги на oneeuro-world.com  на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на oneeuro-world.com  чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от oneeuro-world.com  за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от oneeuro-world.com  уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
oneeuro-world.com  си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.
Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от oneeuro-world.com  на  Райфазен банк,когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане.
Авторски права и ограничения, свързани с тях
oneeuro-world.com предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на oneeuro-world.com  или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
oneeuro-world.com  си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между oneeuro-world.com и лицето публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права oneeuro-world.com  не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предоставени от oneeuro-world.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на oneeuro-world.com  и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
Предоставените препратки на Сайта на oneeuro-world.com  към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от oneeuro-world.com  и по отношение на използването на препратката извън Сайта на oneeuro-world.com  настоящите Общи условия не се прилагат.
oneeuro-world.com  не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на oneeuro-world.com  и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия oneeuro-world.com  информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и oneeuro-world.com  не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.
V. Стандартни стоки
1. Представяни стоки и услуги на Сайта
Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.
oneeuro-world.com  си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски език.
Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
oneeuro-world.com  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.